foxorder

Detta är vår spelgrupp, det finns många spelgrupper men vår är bara vår!


  Georgios, Scholar of the Beast

  Dela
  avatar
  Georgios

  Antal inlägg : 17
  Join date : 11-10-04

  Georgios, Scholar of the Beast

  Inlägg  Georgios i tis okt 04, 2011 8:06 pm

  Karaktärsbakgrund
  Georgios växte upp i Obertus-klostret vid det grekiska berget Kaimaktsalan (i nuvarande Grekland, nära gränsen till Makedonien). Såsom tillhörandes Obertus-familjen och omgiven av familjemedlemmar var Georgios uppväxt allt annat än den typiska för Romerska rikets invånare. Klostrets bröder var alla dedikerade i skapande eller studier och Georgios växte upp med ett starkt behov av att hävda sig i stark konkurrens med de andra. Georgios visade sig i unga år ha en stark fallenhet för argumentation och logik och kom att ta till sig av de stora tänkarnas idéer. Abboten och kainiten Ianos upptäckte pojkens fallenhet och talade tidigt att om han visade sig värdig skulle han kunna hamna i Library of the Forgotten i Konstantinopel under Keeper of the Faith, där skulle det vara möjligt att studera verk som de dödliga trodde försvann med Alexandrias bibliotek. Georgios gjorde inte Ianos besviken och han kom att både belönas med Ianos blod och få besöka biblioteket i Konstantinopel under Ianos överseende. I Konstantinopel träffade Georgios på Gesu och såg hur hans följeslagare försökte nå visdom. Georgios talade aldrig om det för någon (skulle han som enkel tjänare kunna ifrågasätta den stora Gesu?), men han hade svårt att så visheten i deras gärningar. Det fanns också de i klostret som i stor utsträckning utförde Gesudianska riter och experimenterade mycket med Tzimisces och Obertus kroppsskulpteringsförmågor. Georgios fann alltid den fysiska formen vara underordnad kunskap och kom att exceptionellt väl kunna se bortom vad världen till en början tycktes visa (genom sin analytiska förmåga, men också genom att han lärde sig förstärka alla sina sinnen och även se vad varelser kände). Varför anstränga sig att utveckla den fysiska kroppen? Om Georgios behöver, har han ju alltid kunnat stärka sina kroppsliga förmågor med Vitae. Med tiden kom han att upptäcka att det fanns de av hans klosterbröder och även nära familjemedlemmar som såg ned på Georgios begränsade intresse för Gesus läror och kroppsskulptering.

  Efter att ytterligare några år hade gått kom Georgios under Aarons vingar. Aaaron var en kainit som fattade tyckte för Georgios tankar, färdigheter och intressen. Det visade sig att Aaron studerade det kainitiska tillståndet och menade att den unga mannen kunde hjälpa honom med detta. Trots att det smärtade honom att lämna abboten för en tid följde Georgios med Aaron på hans resor, med abbotens välsignelse. Georgios togs med på Road of Humanity-revels, stora som små, och ombads av Aaron att lyssna och lära inför kommande samtal om vad som utspelades sig på dessa sammankomster. Aaron imponerades av Georgios observationer och Georgios imponerades i sin tur av sin läromästare och började sakta med säkert anamma hans idéer i det stora hela under deras resor tillsammans.

  Georgios blev omfamnad strax innan en stor revel hölls i Aten. Vid detta möte blev han presenterad och erkänd av furst Dionsysius. Det var den första gången Georgios träffade så många kainiter och nu var han en av dem. Med åren kom det att visa sig att Aaron, trots att han dolde det, inte var som andra Prodigals (Road of Humanity-följeslagare). Han följde en variant av Vägen som kallades Via Luminis, vars följeslagare själva kallar sig de upplysta. Via Luminis innefattar en tro att Caine inte bär någon skuld för att ha dödat Abel och han och hans avkommor fick en förbannelse satta på sig av en falsk och orättfärdig Gud. Caine hade inga möjligheter att känna till att hans offer var förbjudet eftersom några regler mot detta inte fanns vid denna tid. Den falska Guden straffade Caine orättfärdigt och tvingade honom också att fortsätta spilla blod, det vill säga begå samma synd som han straffades för. Den falska Guden är den enda sanna syndaren i sammanhanget. Det finns en sann Gud som visat sig genom att presentera möjligheten för Caine och hans avkommor att finna den rätta vägen, att sträva mot Golconda, den icke kartlagda vägen. Kainiter har fått möjlighet att uppnå perfektion, att uppnå en högre existens bortom den materiella, korrupta världen som den falska Guden har skapat. Den sanna Guden har också visat sig genom Jesus läror, som tar avstånd från mycket som den falska Guden proklamerar i det som de dödliga kallar det Gamla Testamentet. Ett led i vägen mot Golconda är att behandla människor rättfärdigt, likt vad många andra Prodigals anser att människor ska behandlas. Det finns också mycket som kainiter kan lära sig av människorna, som dock har en kort existens i jämförelse med kainiter. Det finns de kainiter som förföljer andra av sin sort som de upptäcker följer Via Luminis och betecknar som kättare. Det finns också de som menar att de upplysta har kopplingar till det ökända kainitiska kätteriet.

  Under de gemensamma studierna hade Aaron och Georgios kontakt med bogomiler (som också följer en dualistisk tro där den materiella världen förkastas och skaparen av världen anses vara en falsk och orättfärdig gud). Traktens ”klanfränder” upptäckte dock de båda kainiternas närvaro och Aaron och Georgios blev medvetna om att de inte hade glömt den gamla blodsfejden med Dracons avkommor. Georgios blev separerad från sin skapare efter att de attackerats med eld och Georgios hjärta och stora delar av hans kropp genomborrades av hans egna revben. Georgios egen best förmådde honom att lämna Aaron till sitt öde.

  Trots sina skador lyckades Georgios hålla sig undan sina förföljare tack vara att hans förhöjda sinnen varnade honom för faror som närmade sig. Under strapatserna tillbaka till Kaimaktsalan-klostret lärde sig Georgios att kalla till sig den föda han så starkt behövde. Aldrig tidigare hade det varit så lätt för Georgios att stilla sin hunger. Väl framme i klostret berättade Goergios om vad som hade skett och stannade där för att läcka sina skador. Efter att han hade läckt sina skador lyckades Georgios själv med sina begränsade färdighet med klanens mest kännetecknande disciplin inte få bort ärren. Inte heller andra kainiter vid klostret lyckades eliminera ärren, fastän de lyckades återställa kroppen bättre än vad Georgios själv gjorde. Georgios sörjde sin skapares öde och märkte att en attack mot kusinerna i norr inte var en prioriterad fråga. Vad skulle Georgios göra nu? Han hade inte längre ett blodsband till abboten (det försvann vid omfamnandet), så det fanns inte längre särskilt mycket som höll honom kvar i klostret och dess ordenbröder (som delvis tycktes förakta honom för hans svaghet som demonstrerades med hans sargade kropp). Georgios bestämde sig för att försöka hämnas Aaron och om inte det gick skulle han fortsätta främja de mål Aaron hade med sin existens.

  Georgios försökte i Konstantinopel få gehör för att Dracons barn skulle hämnas det orättfärdiga som skett i norr men fick inte heller här gehör för detta. Han upptäckte att Symeon, Gesus bror, till och med hade omfamnat en man med ursprung i de norra kusinernas land! Georgios uppehöll sig i Library of the Forgotten, medan han funderade på vad han hädanefter skulle ta sig till.

  Georgios kom att fungera som budbärare och diplomat för Konstantinopels Tzimisce och besökte i egenskap av detta ett flertal länder i Mellanöstern. I Bagdad deltog han för första gången på länge ännu en stor Prodigal revel. Georgios hade stort utbyte av att återigen utbyta idéer med andra Prodigals och tog ett beslut under resan tillbaka till Kristenhetens största stad. Trots att han såsom Aaron hade gjort dolde att han följe Via Luminis kände Georgios att han behövde studera dualistisk tro mer och också finna anna som följde Vian. Han önskade inte återvända till Balkan där bogomilerna fanns där han återigen kunde stötta de norra klanfränderna. Georgios intresse föll på Languedoc (katarismens högfäste) och Cordoba i al-Andalus. Cordoba var välkänt som en plats för tolerans och lärdom och i dessa trakter ämnade Georgios försöka bosätta sig för att bedriva studier. En annan anledning för Georgios att bosätta sig i detta område var att det var långt ifrån Gesu och Obertus-ordens inflytelseområden och han ville undvika att det upptäcktes att han hade övertygelser som säkert även Gesu skulle se som kätterska. Georgios lyckades efter en tid övertyga orden att få bli dess representant i Cordoba.

  Innan flytten till andra sidan Medelhavet letade han upp en samling dödliga som drev ett menageri. Mot utbyte att Georgios skulle inhysas av dem lovade han dem att ordna passage till Cordoba och de där skulle ha med sig exotiska djur som de annars inte skulle kunna ordna så snabbt, effektivt och dessutom inte gratis. Efter tjänsteutbyten med kainiter i Konstantinopel lyckades Georgios få tag på ett antal exotiska djur av vardera kön som hade använts i de djurslagsmål som anordnades för kainiters nöje i staden. Menageriet och Georgios lämnade tillsammans Konstantinopel för Cordoba, al-Andalus.

  Sedan åren som gått sedan flytten har Georgios etablerat sig som Obertus-ordens representant i Cordoba, men framförallt som en Prodigal som är mycket väl lärd på områden som den kainitiska existensen (särskilt relaterat till Besten, det ryktas att han direkt kan kommunicera med andras Bestar och starkt tyglat sin egen Best). Han ger råd till andra kainiter och ber om litet i utbyte förutom att höra deras tankar eller smärre gentjänster som att få berättat för sig vad som pågår i domäner bortom Cordoba. Georgios korresponderar tätt med andra i den s.k. akademin och har fått en särskilt bra relation med Èmiel, en äldre upplyst bosatt i Laguedoc. Èmiel har bland annat hjälpt Georgios att förstå sin Via bättre och lärt honom att tala direkt med individers Bestar. I de fall han bland annat ansett sig kunna uppnå större förståelse om det kainitiska tillståndet har det hänt att han lämnat Cordoba för att bedriva studier på plats, kanske är det därför Georgios kommer i kontakt med vår historias kainiter.

  Feeding-vanor: Dricker nästan uteslutande från djur.

  Georgios, Scholar of the Beast, Ashen Priest
  8th generation Tzimisce
  Apparent Age: mid teens
  Age: 871 (1999)
  Embrace: 1128

  Nature: Competitor
  Demeanor: Idealist (från första början Visionary, sedan Penitent)

  Attributes
  Phy
  Str 2
  Dex 3
  Sta 3
  Soc
  Cha 4
  Man 3
  App 2
  Men
  Per 3
  Int 5
  Wits 4


  Abilities
  Talents
  Acting 4
  Alertness 3
  Brawl 3 (unbalance)
  Empathy 2
  Intimidation 3
  Subterfuge 2
  Skills
  Animal Ken 4
  Crafts 3 (FoE Icons, Masks)
  Etiquette 3
  Melee 3 (small blades, stakes)
  Ride 2
  Survival 2
  Knowledges
  Academics 4 (FoE: Philosophy)
  Computer 2
  Investigation 2
  Linguistics 5 (Arabiska, engelska, franska, gaelic, Hindu, italienska, kaldeiska, latin, kantonesiska, mandarin, portugiska, rumänska, somali, spanska, Swahili, tyska) Speciality: Accents
  Occult 3
  Politics 2
  Science 2
  Theology 2 (FoE Bogolism/Catharism)
  Secondary Abilities
  Body Craft 3
  Camarilla Lore 3
  Cappadocian Lore 4
  Cathayan Lore 2
  Expression 5 (morality plays)
  Instruction 3
  Masquerade 3
  Meditation 3
  Psychology 3
  Vampire Lore 5 (Specialities the Beast, Revenants)

  Disciplines
  Abombwe 3, Animalism 5, Auspex 5, Chimestry 1, Fortitude 1, Viccisitude 4 (Georgios var revenant tidigare, han hann aldrig lära sig andra familjediscipliner än vad som normalt tillhör Clan Tzimisce och utvecklade därför inte andra in-clan Discipliner än de som är vanliga för Tzimisce)
  Combination Disciplines
  Beast´s Communion (Animalism 3, Auspex 4)

  Backgrounds
  Allies 4 (menageriets avkommor) (strykt Domän dot och lagt till 1 i Allies)
  Contacts 2
  Generation 4
  Mentor 3 (Émiel, gangrel elder på Path of Illumination)
  Resources 2
  Status 4

  Virtues
  Conviction 5
  Self-control 4
  Courage 4

  Road
  Path of Illumination 9

  Willpower
  9

  Merits
  Academy Scholar (1 pt), Clan friendship (Toreador) (3 pt), Enchanting voice (2 pt), Heart of bone (2 pts), Supernatural Companion: Valerio (3 pts)

  Flaws
  Intolerance (“Balkan” Tzimisce) (1pt), Revenant Weakness (Obertus) (3 pts), Scarface (3 pts)

  Clan och family weakness
  Georgios är beroende av jord från den plats han föddes på, klostret på berget Kaimaktsalan. Han har sett till att skeppa anseliga mängder av detta till al-Andalus över åren. Förvaras i menageriet och på olika gömda platser i utkanten av Cordoba.
  Obertus-revenanter har OCD som är relaterat till Knowledges de har, länge handlade detta för Georgios om filosofi, men då Georgios fick veta allt mer om det vampyriska tillståndet blev det detta som blev hans stora intresse i hans existens. Hjälpa till mortal doubles, till deras skådespel etc…


  Senast ändrad av Georgios den tor aug 23, 2012 9:56 pm, ändrad totalt 9 gånger
  avatar
  Ralph
  Ralfaeron
  Ralfaeron

  Antal inlägg : 60
  Join date : 11-03-15
  Age : 32

  Sv: Georgios, Scholar of the Beast

  Inlägg  Ralph i mån okt 31, 2011 10:03 pm

  Georgios skrev:Karaktärsbakgrund
  Georgios växte upp i Obertus-klostret vid det grekiska berget Kaimaktsalan (i nuvarande Grekland, nära gränsen till Makedonien). Såsom tillhörandes Obertus-familjen och omgiven av familjemedlemmar var Georgios uppväxt allt annat än den typiska för Romerska rikets invånare. Klostrets bröder var alla dedikerade i skapande eller studier och Georgios växte upp med ett starkt behov av att hävda sig i stark konkurrens med de andra. Georgios visade sig i unga år ha en stark fallenhet för argumentation och logik och kom att ta till sig av de stora tänkarnas idéer. Abboten och kainiten Ianos upptäckte pojkens fallenhet och talade tidigt att om han visade sig värdig skulle han kunna hamna i Library of the Forgotten i Konstantinopel under Keeper of the Faith, där skulle det vara möjligt att studera verk som de dödliga trodde försvann med Alexandrias bibliotek. Georgios gjorde inte Ianos besviken och han kom att både belönas med Ianos blod och få besöka biblioteket i Konstantinopel under Ianos överseende. I Konstantinopel träffade Georgios på Gesu och såg hur hans följeslagare försökte nå visdom. Georgios talade aldrig om det för någon (skulle han som enkel tjänare kunna ifrågasätta den stora Gesu?), men han hade svårt att så visheten i deras gärningar. Det fanns också de i klostret som i stor utsträckning utförde Gesudianska riter och experimenterade mycket med Tzimisces och Obertus kroppsskulpteringsförmågor. Georgios fann alltid den fysiska formen vara underordnad kunskap och kom att exceptionellt väl kunna se bortom vad världen till en början tycktes visa (genom sin analytiska förmåga, men också genom att han lärde sig förstärka alla sina sinnen och även se vad varelser kände). Varför anstränga sig att utveckla den fysiska kroppen? Om Georgios behöver, har han ju alltid kunnat stärka sina kroppsliga förmågor med Vitae. Med tiden kom han att upptäcka att det fanns de av hans klosterbröder och även nära familjemedlemmar som såg ned på Georgios begränsade intresse för Gesus läror och kroppsskulptering.

  Efter att ytterligare några år hade gått kom Georgios under Aarons vingar. Aaaron var en kainit som fattade tyckte för Georgios tankar, färdigheter och intressen. Det visade sig att Aaron studerade det kainitiska tillståndet och menade att den unga mannen kunde hjälpa honom med detta. Trots att det smärtade honom att lämna abboten för en tid följde Georgios med Aaron på hans resor, med abbotens välsignelse. Georgios togs med på Road of Humanity-revels, stora som små, och ombads av Aaron att lyssna och lära inför kommande samtal om vad som utspelades sig på dessa sammankomster. Aaron imponerades av Georgios observationer och Georgios imponerades i sin tur av sin läromästare och började sakta med säkert anamma hans idéer i det stora hela under deras resor tillsammans.

  Georgios blev omfamnad strax innan en stor revel hölls i Aten. Vid detta möte blev han presenterad och erkänd av furst Dionsysius. Det var den första gången Georgios träffade så många kainiter och nu var han en av dem. Med åren kom det att visa sig att Aaron, trots att han dolde det, inte var som andra Prodigals (Road of Humanity-följeslagare). Han följde en variant av Vägen som kallades Via Luminis, vars följeslagare själva kallar sig de upplysta. Via Luminis innefattar en tro att Caine inte bär någon skuld för att ha dödat Abel och han och hans avkommor fick en förbannelse satta på sig av en falsk och orättfärdig Gud. Caine hade inga möjligheter att känna till att hans offer var förbjudet eftersom några regler mot detta inte fanns vid denna tid. Den falska Guden straffade Caine orättfärdigt och tvingade honom också att fortsätta spilla blod, det vill säga begå samma synd som han straffades för. Den falska Guden är den enda sanna syndaren i sammanhanget. Det finns en sann Gud som visat sig genom att presentera möjligheten för Caine och hans avkommor att finna den rätta vägen, att sträva mot Golconda, den icke kartlagda vägen. Kainiter har fått möjlighet att uppnå perfektion, att uppnå en högre existens bortom den materiella, korrupta världen som den falska Guden har skapat. Den sanna Guden har också visat sig genom Jesus läror, som tar avstånd från mycket som den falska Guden proklamerar i det som de dödliga kallar det Gamla Testamentet. Ett led i vägen mot Golconda är att behandla människor rättfärdigt, likt vad många andra Prodigals anser att människor ska behandlas. Det finns också mycket som kainiter kan lära sig av människorna, som dock har en kort existens i jämförelse med kainiter. Det finns de kainiter som förföljer andra av sin sort som de upptäcker följer Via Luminis och betecknar som kättare. Det finns också de som menar att de upplysta har kopplingar till det ökända kainitiska kätteriet.

  Under de gemensamma studierna hade Aaron och Georgios kontakt med bogomiler (som också följer en dualistisk tro där den materiella världen förkastas och skaparen av världen anses vara en falsk och orättfärdig gud). Traktens ”klanfränder” upptäckte dock de båda kainiternas närvaro och Aaron och Georgios blev medvetna om att de inte hade glömt den gamla blodsfejden med Dracons avkommor. Georgios blev separerad från sin skapare efter att de attackerats med eld och Georgios hjärta och stora delar av hans kropp genomborrades av hans egna revben. Georgios egen best förmådde honom att lämna Aaron till sitt öde.

  Trots sina skador lyckades Georgios hålla sig undan sina förföljare tack vara att hans förhöjda sinnen varnade honom för faror som närmade sig. Under strapatserna tillbaka till Kaimaktsalan-klostret lärde sig Georgios att kalla till sig den föda han så starkt behövde. Aldrig tidigare hade det varit så lätt för Georgios att stilla sin hunger. Väl framme i klostret berättade Goergios om vad som hade skett och stannade där för att läcka sina skador. Efter att han hade läckt sina skador lyckades Georgios själv med sina begränsade färdighet med klanens mest kännetecknande disciplin inte få bort ärren. Inte heller andra kainiter vid klostret lyckades eliminera ärren, fastän de lyckades återställa kroppen bättre än vad Georgios själv gjorde. Georgios sörjde sin skapares öde och märkte att en attack mot kusinerna i norr inte var en prioriterad fråga. Vad skulle Georgios göra nu? Han hade inte längre ett blodsband till abboten (det försvann vid omfamnandet), så det fanns inte längre särskilt mycket som höll honom kvar i klostret och dess ordenbröder (som delvis tycktes förakta honom för hans svaghet som demonstrerades med hans sargade kropp). Georgios bestämde sig för att försöka hämnas Aaron och om inte det gick skulle han fortsätta främja de mål Aaron hade med sin existens.

  Georgios försökte i Konstantinopel få gehör för att Dracons barn skulle hämnas det orättfärdiga som skett i norr men fick inte heller här gehör för detta. Han upptäckte att Symeon, Gesus bror, till och med hade omfamnat en man med ursprung i de norra kusinernas land! Georgios uppehöll sig i Library of the Forgotten, medan han funderade på vad han hädanefter skulle ta sig till.

  Georgios kom att fungera som budbärare och diplomat för Konstantinopels Tzimisce och besökte i egenskap av detta ett flertal länder i Mellanöstern. I Bagdad deltog han för första gången på länge ännu en stor Prodigal revel. Georgios hade stort utbyte av att återigen utbyta idéer med andra Prodigals och tog ett beslut under resan tillbaka till Kristenhetens största stad. Trots att han såsom Aaron hade gjort dolde att han följe Via Luminis kände Georgios att han behövde studera dualistisk tro mer och också finna anna som följde Vian. Han önskade inte återvända till Balkan där bogomilerna fanns där han återigen kunde stötta de norra klanfränderna. Georgios intresse föll på Languedoc (katarismens högfäste) och Cordoba i al-Andalus. Cordoba var välkänt som en plats för tolerans och lärdom och i dessa trakter ämnade Georgios försöka bosätta sig för att bedriva studier. En annan anledning för Georgios att bosätta sig i detta område var att det var långt ifrån Gesu och Obertus-ordens inflytelseområden och han ville undvika att det upptäcktes att han hade övertygelser som säkert även Gesu skulle se som kätterska. Georgios lyckades efter en tid övertyga orden att få bli dess representant i Cordoba.

  Innan flytten till andra sidan Medelhavet letade han upp en samling dödliga som drev ett menageri. Mot utbyte att Georgios skulle inhysas av dem lovade han dem att ordna passage till Cordoba och de där skulle ha med sig exotiska djur som de annars inte skulle kunna ordna så snabbt, effektivt och dessutom inte gratis. Efter tjänsteutbyten med kainiter i Konstantinopel lyckades Georgios få tag på ett antal exotiska djur av vardera kön som hade använts i de djurslagsmål som anordnades för kainiters nöje i staden. Menageriet och Georgios lämnade tillsammans Konstantinopel för Cordoba, al-Andalus.

  Sedan åren som gått sedan flytten har Georgios etablerat sig som Obertus-ordens representant i Cordoba, men framförallt som en Prodigal som är mycket väl lärd på områden som den kainitiska existensen (särskilt relaterat till Besten, det ryktas att han direkt kan kommunicera med andras Bestar och starkt tyglat sin egen Best). Han ger råd till andra kainiter och ber om litet i utbyte förutom att höra deras tankar eller smärre gentjänster som att få berättat för sig vad som pågår i domäner bortom Cordoba. Georgios korresponderar tätt med andra i den s.k. akademin och har fått en särskilt bra relation med Èmiel, en äldre upplyst bosatt i Laguedoc. Èmiel har bland annat hjälpt Georgios att förstå sin Via bättre och lärt honom att tala direkt med individers Bestar. I de fall han bland annat ansett sig kunna uppnå större förståelse om det kainitiska tillståndet har det hänt att han lämnat Cordoba för att bedriva studier på plats, kanske är det därför Georgios kommer i kontakt med vår historias kainiter.

  Feeding-vanor: Dricker nästan uteslutande från djur.

  Georgios, Scholar of the Beast, Ashen Priest
  8th generation Tzimisce
  Apparent Age: mid teens
  Appearance: jag ska fundera ut något, Georgios har mycket ärr sedan dusten med Balkan-Tzimisces i alla fall.
  Age: 123
  Embrace: 1128

  Nature: Competitor
  Demeanor: Visionary

  Attributes
  Phy
  Str 1
  Dex 2
  Sta 2
  Soc
  Cha 3
  Man 3
  App 1
  Men
  Per 3
  Int 5
  Wits 4


  Abilities
  Talents
  Alertness 2
  Empathy 2
  Expression 3
  Intimidation 3
  Skills
  Animal Ken 4
  Crafts 2 (FoE Icons)
  Etiquette 2
  Ride 1
  Survival 2
  Knowledges
  Academics 4 (FoE: Philosophy)
  Investigation 2
  Linguistics 3 (Arabiska, franska, latin och spanska)
  Politics 1
  Theology 2 (FoE Bogolism/Catharism)
  Secondary Abilities
  Body Craft 1
  Instruction 2
  Vampire Lore 4 (Speciality the Beast)

  Disciplines
  Animalism 4, Auspex 4, Viccisitude 1 (Georgios var revenant tidigare, han hann aldrig lära sig andra familjediscipliner än vad som normalt tillhör Clan Tzimisce och utvecklade därför inte andra in-clan Discipliner än de som är vanliga för Tzimisce)
  Combination Disciplines
  Beast´s Communion (Animalism 3, Auspex 4)

  Backgrounds
  Allies 3 (Menageriet)
  Domain 1 (menageriet)
  Generation 4
  Mentor 3 (Émiel, gangrel elder på Path of Illumination)
  Status 2

  Virtues
  Conviction 3
  Self-control 4
  Courage 3

  Road
  Path of Illumination 7

  Willpower
  6

  Merits
  Academy Scholar (1 pt)
  Flaws
  Intolerance (“Balkan” Tzimisce) (1pt), Revenant Weakness (Obertus) (3 pts), Scarface (3 pts)

  Clan och family weakness
  Georgios är beroende av jord från den plats han föddes på, klostret på berget Kaimaktsalan. Han har sett till att skeppa anseliga mängder av detta till al-Andalus över åren. Förvaras i menageriet och på olika gömda platser i utkanten av Cordoba.
  Obertus-revenanter har OCD som är relaterat till Knowledges de har, länge handlade detta för Georgios om filosofi, men då Georgios fick veta allt mer om det vampyriska tillståndet blev det detta som blev hans stora intresse i hans existens.  Powergamer...


  _________________
  He always looked happy and was in the center of everyones attention. He hosted some of the most wanted gatherings for cainits in central europe at that time. But sometimes you could see something else in his eyes, a great and old sadness. It was heartbreaking really. I always wondered what secret burden he carried... -Exerpt from the diary of "Honeypaw" a Gangrel wanderer of some note.
  avatar
  Georgios

  Antal inlägg : 17
  Join date : 11-10-04

  Sv: Georgios, Scholar of the Beast

  Inlägg  Georgios i mån okt 31, 2011 11:08 pm

  Det är jag inte alls, jag vet bara att Animalism är bäst Smile
  avatar
  lurräven
  Rävmästare!
  Rävmästare!

  Antal inlägg : 131
  Join date : 11-03-15
  Age : 31

  Sv: Georgios, Scholar of the Beast

  Inlägg  lurräven i tis nov 01, 2011 4:26 am

  lol


  _________________
  Lurerilurira!
  avatar
  Georgios

  Antal inlägg : 17
  Join date : 11-10-04

  Sv: Georgios, Scholar of the Beast

  Inlägg  Georgios i sön dec 18, 2011 6:04 pm

  Xp-höjningar

  Första xp-höjningen
  Willpower höjs från 5 till 6 (5 xp)
  Första doten i Occult köps (3 xp)
  Andra doten i Occult köps (2 xp)
  Första doten i Meditation köps (2 xp)

  Sammanlagt spenderat: 12 xp (5 xp kvar)

  Första långa downtime-perioden
  Animalism 5, Stamina 3, Meditation 3 och Occult 3 erhålls gratis.

  6 xp för att höja Willpower till 7.

  Maturation points
  Vampire Lore 5 (1), Speciality Reventants (1) och Status 3 (1)

  Xp-spendering och maturation point-spendering 1310 till 1405

  Gratis
  Abombwe 1
  Linguistics 4 (köper Somali, Swahili, Hindu och Rumänska)
  Crafts 3

  xp
  Abombwe 2 (7 xp)
  Medicine 2 (5 xp)

  Maturation points fick 15
  Abombwe 3 (5) 5
  Willpower 8 2 7
  Humanity 8 1 8
  Status 4 1 9
  Resources 2 2 11
  Crafts (Field of Expertise: Masks) 1 12
  Rituals 1 1 13
  Contacts 2 2 15

  Jag sparade ett xp.

  1405-1444
  Under dvalan lärde vi oss Cappadocian Lore 4, vilket var gratis.
  Då Georgios vaknade upp ur dvalan 1444 hade han spenderat 10 xp för att köpa Fortitude 1, det betyder att 1 xp återstod.

  Spelhelgen senast fick vi 5 xp för. För kommande downtime får alla en fri Attribut, 1 fri Ability, 1 fri Disciplin och jag får 5 Maturation points.

  1444-1493

  Fritt
  Dex till 3.
  Masquerade 2
  Vicissitude 2

  Xp 6
  Acting 1 (3 xp)
  Acting 2 (2 xp)
  Body crafts 2 (1 xp)

  Maturation points 5

  Acting 3 (2)
  Body crafts 3 (1)
  Science 2 (2)


  1493 - ca 1789

  XP
  Instruction 3 (2 xp)
  Masquerade 3 (2 xp)
  Camarilla Lore 1 (1 xp)
  Ride 2 (2 xp)
  Etiquette 3 (4 xp)

  Fria poängen
  1 attribut går till höjning av Charisma
  2 discipliner går till skaffande av Chimestry 1, Vicissitude 3
  Expression från 3 till 5
  Linguistics från 4 till 5

  Maturation points (28)
  Acting från 3 till 4 (2 mp)
  Alertness från 2 till 3 (2 mp) 4
  Expression-specialitet (morality plays) (1 mp) 5
  Willpower (från 8 till 9) (2 mp) 7
  Köper bort ”Act the part”) (3 mp) 10
  Politics (från 1 till 2) (2 mp) 12
  Subterfuge (från 0 till 2) (4 mp) 16
  Cathayan Lore (från 0 till 2) (2 mp) 19
  Camarilla Lore (från 1 till 3) (2 mp) 21
  Merit: Heart of Bone 2 (2 mp) 23
  Merit: Enchanting voice 2 (2 mp) 25
  Merit: Clan friendship Toreador 3 (3 mp) 28

  + 5 MP för awesome downtime
  Meriten: Supernatural Companion (3 MP)
  Virtues-höjning Courage (2 mp)


  1786 till 1999
  XP
  Brawl (från 0 till 2) (5 xp)
  Melee (från o till 2) (5 xp)
  Brawl speciality (unbalance) (2 xp)
  Totalt 12 xp

  Fria poäng
  Brawl (från 2 till 3) (1 ability)
  Melee (från 2 till 3) (1 ability)
  Strength (från 1 till 2) (1 attribut)
  Auspex (från 4 till 5) (1 disciplin)

  Maturation points 21
  Viccisitude (från 3 till 4) (9 MP)
  Melee specialities (stakes, small blades) (2 MP) 11
  Linguistics speciality (accents) (1 mp) 12
  Road (från 7 till 9) (2 mp) 14
  Computer (från 0 till 2) (2 mp) 16
  Psychology (från 0 till 3) (3 mp) 19
  Virtues (Conviction) (från 4 till 5) (2 mp) 21

  Sponsored content

  Sv: Georgios, Scholar of the Beast

  Inlägg  Sponsored content


   Aktuell tid och datum: tis dec 11, 2018 4:46 pm