foxorder

Detta är vår spelgrupp, det finns många spelgrupper men vår är bara vår!


  Downtime 3 (1204-1310) - Georgios

  Dela
  avatar
  lurräven
  Rävmästare!
  Rävmästare!

  Antal inlägg : 131
  Join date : 11-03-15
  Age : 31

  Downtime 3 (1204-1310) - Georgios

  Inlägg  lurräven i tis dec 27, 2011 6:57 pm

  Skriv om tidperioden 1204-1310 här!


  _________________
  Lurerilurira!
  avatar
  Georgios

  Antal inlägg : 17
  Join date : 11-10-04

  Sv: Downtime 3 (1204-1310) - Georgios

  Inlägg  Georgios i mån jan 02, 2012 5:16 pm

  Resan från Ur
  På resan bort från Ur tar Georgios initiativ till att prata om det som händer vid utgrävningen, hur det fick alla att känna sig samt vad som blir nödvändigt att göra nu. Ska gruppen söka upp en Salubri nu? Hur?
  Georgios fortsätter tala med Luc om hans best för att öka förståelsen och erbjuder sig också att tala direkt med hans best för att se vad som kan komma fram utifrån det. Filosofen tänker att han kanske får möjlighet att tala med Mikaels best på detta sätt.

  Under resan blir det klart att Henry inte längre vill ha med Levent att göra och de tidigare fruktsamma gemensamma diskussionerna fortsätter utan Henrys deltagande. Georgios menar att Levent har gjort väl ifrån sig och tror att de kan ha ett fortsatt fruktsamt utbyte av varandra. Georgios studerar juvelerna nogrannt med förhörjda sinnen och försöker känna av andliga rester på dessa. Han diskuterar sina iaktagelser med Levent och vad han tror att det innebär. Georgios teori är att det faktum att det är tre juveler har att göra med Salubris tre ögon.

  Gruppen beger sig mot Cypern och Henry reser tillbaka till Konstantinopel.


  Vistelsen på Cypern
  I väntan på resultaten av Henrys efterforskningar i Konstantinopel bosätter sig gruppen på Cypern, Dracons boplats i århundranden.

  Georgios tar chansen att starta en omfattande korrespondens med sin mentor och nätverket. Efter diskussioner med gruppen om vad de tycker är acceptabelt att han tar upp berättar Georgios troligen om diableriet och att det helt klart framstod som Mikaels egen vilja och att han tror att Luc inte hade mycket annat till val än att göra som Mikael önskade. Georgios förklarar att hans plats vid Lucs sida är ödesbestämd. Han berättar också om opportunisten Alfonzo, hans bestialiska sätt och att han troligen kommer försöka bli styrande i staden. Filosofen berättar också om Ma-ri och det hat hon visade mot Mikael. Vet nätverket något mer om vem som låg bakom attacken mot Mikael, drömmen och Konstantinopel?

  Georgios försöker få nätverket välvilliga till honom och gruppen och försöka få nätverket att förankra det också hos andra. Georgios fruktar att han skaffat sig för många fiender den senaste tiden. Angående hanteringen av Lamona diskuterar han denna sak med Fernao och Luc, vad känner de kring vad som inträffade? Det framgår att Georgios anser att det som skedde var fel och att det i stor utsträckning var hans ansvar det som hände. Filosofen stödjer snabbt Fernaos idé om att i stor utsträckning närma sig Lamona med öppna kort och att båda erkänner att fel har gjorts av båda sidorna. Om Lamona visar sig oresonlig eller om gruppen inte får tag på henne så bör gruppen sprida information i Vienne och Genua att den inte önskar mer fientligheter och att det accepteras av gruppen om också hon visar respekt för detta.

  Georgios försöker få kontakt med mäster Ludvig igen och se hur hans intressen ser ut, sammanfatta vissa av händelserna som utspelats och också fråga honom hur det går med hans nyomfamnade barn och upplärningen av henne. Han varnar honom för Ma-ri, som avkomma till Mikael bör han ta sig i akt.

  Om Henry återkommer inom en rimlig tid avvaktar Georgios hans ankomst innan han återvänder till Västeuropa.. Om Georgios återkommer med de tavlor så visar Georgios stort intresse för detta och frågor vad han tror att tavlorna visar. Han vill också undersöka dem själv närmare med Auspex. Om Georgios har några nyheter om Konstantinopel vill Georgios gärna höra detta. Georgios berättar om att krämarna från Venedig lyckades snärja korsfararna, men att han misstänker att många andra kainiter bestämde sig för att utnyttja tillfället att skada Mikael och hans Dröm.

  Angående efterforskningar om Salubris så ska SL återkomma om hur detta går.

  Under de kommande åren

  Georgios följer Luc som hans rådgivare på plats åtminstone de första åren och upprätthåller kontakten med de andra i den mån det är möjligt. Han lyssnar av vad de är intresserade av och är troligen behjälplig med detta. Georgios följer Luc till Paris och huseras hos honom. Han rådger Luc och träffar andra kainiter i hovet där. Om Luc så vill tar Georgios med honom på mötestillfällen för Prodigals och diskuterar det som sker där med honom och introducerar honom.Under åren diskuteras Georgios många saker med Luc och hans planer. Vilka är de missdådare som ska straffas och som Luc kan dricka av, kan han inte dricka blod från andra? Kan han dricka av djur? Vad för sorts personer förtjänar stöd? Georgios ställer många frågor till Luc och tar bland annat upp filosofen Platons idéer i staten, att en sorts särskilt utvalda ledare, s.k. väktare, ska sköta ideala staten. Georgios låter Luc ta del av översatta texter och diskuterar dess idéer med Luc. Georgios varnar Luc för att låta sig korrumperas av andra kainiter genom de tjänsteutbyten han måste utföra för att nå sina mål. Luc ska inte bli förvånad om han blir motarbetad i sina strävanden heller. Då Salianna förvisar Luc följer Georgios honom.
  Georgios får reda på att Fernao reser till Egypten och börjar lära sig arabiska. För att underlätta för Fernao så börjar Georgios korrespondera på arabiska med Fernao. Georgios framför att han gärna tar del av vad Fernao erfar där och upplyser honom om att ett bra tillfälle för honom att möta klanfränder kan vara i Alexandria.
  Efter förvisningen från Paris åker Luc och Georgios tför att träffa Ludvig och Henry. Detta är troligen första gången som Georgios träffar Ludvig fysiskt sedan symposiumet i Vienne. Georgios deltar delvis i diskussionerna, men lyssnar mest vid detta tillfälle. En viktig fråga är om Luc får fortsätta sitt arbete i Calais eller inte. Henry har börjat bygga upp det bibliotek som han tidigare talat om. Georgios understödjer Henry i uppbyggandet och undrar vad det är för böcker som han behöver. Hur skyddar han dessa verk? Beroende på vad Henry säger kan Georgios komma att tala väl om honom och hans plan inför Akademin. Angående placeringen av biblioteket berättar Georgios att han tror att det är bra att placera det på en plats där inte allt för många kainiter är bosatta. Om det är många kainiter i närheten ökar riskerana att någon där är illasinnad och vill förstöra bibliteket och det är onödigt att utmana ödet genom att försöka etablera biblioteket i Paris, såsom Luc föreslog. Georgios är medveten om att Henry rest mycket de senaste åren och att han har skaffat sig en blodstjänare. Han frågor Henry vad han har lärt sig, betraktar hur Henry behandlar sin omgivning (särskilt sin blodstjänare) och om Henry berättar om sina planer att skaffa en revenant-familj så erbjuder sig Georgios att hjälpa Henry förstå hur sådana kan utvecklas fram och om de fördelar- och nackdelar som finns. Georgios är intresserad av vilka aspekter med revenanter som tilltalar Henry. Georgios framför att han gärna vill att Henry följer med honom på de möten med Humanity-följare som anordnas runt denna tid.
  Efter en tid med gruppen så återvänder Georgios en tid till sin mentor. Fernao söker upp honom tillsammans med sin famuilj. Georgios fortsätter gärna diskussioner med Fernao om vad som är rätt och fel, men lägger mer upp det som öppna frågor snarare än att få det att låta som anklagelser. Om Fernao verkar få förtroende för Georgios berättar han att han för sin förståelses skull skulle vilja tala med Fernaos best (om det nu finns en sådan), eftersom Fernaos best faktiskt verkar skilja sig från andras och att Georgios också misstänker att Ravnos-klanen skiljer sig från andra. Georgios socialiserar också med intresse med resten av hans familj och försöker stilla sin nyfikenhet på detta sätt. Hur har kvinnan från Konstantinopel förändrats? Georgios tar om Fernao och hans familj så vill med dem på möte med andra Prodigals. När Georgios får veta att familjen slår sig ned i Seville så uttrycker han intresse att besöka dem. Det är möjligt att han då får se Fernaos mystiska skapare.
  Om Henry så tillåter så är Georgios behjälplig med att sammanföra de som behöver ha hjälp med sumeriska språket med Henry och också andra expertkunskaper som Henry besitter. Det är främst genom sitt nätverk som Georgios gör detta.

  Under åren studerar Georgios på olika sätt Urs historia. Han får höra rykten att det var setiter som fick Ur att falla, han försöker genom nätverket och gruppen ta reda på mer om detta. I fragment av Nods bok som Georgios tagit del av nämnd namnet Tammuz. Tammuz (även känd som Damuzi) var en mytologisk kung i Ur, enligt myten död och sedan återuppstånden. Kan vi ta reda på mer om denna kainit och kan vi lära oss mer om Ur och Janus från detta? Information vidarebefodras till gruppen.

  Georgios är intresserad av hur och om andra från Konstantinopel väljer att bevara drömmen. Han kommer bland annat i kontakt med Symeon, Vykos och Malachitte i detta. De utbyter idéer med varandra.

  Georgios kommer inte resa mer med sina trogna vänner i cirkusen. Han förklarar att han inte kunde införskaffa fler exostiska djur på grund av kaoset i Konstantinopel. Han hjälper till att splittra upp cirkusen i mindre delar och hjälper dem med etableringen i den mån han kan. Georgios ämnar använda dem som ett kontaktnät över främst Europa för att hålla sig uppdaterad, underlätta snabb kommunikation när det behövs med mera. Efter hand presenterar han sig själv som del av en välgörande familj som stödjer cirkusfolket, snarare än samma person som följt dem över åren. Detta är bland annat ett resultat av inkvisitionen och dess härjningar som får Georgios att bli mer försiktig. Om cirkusfolket stöter på problem gör Georgios vad han kan för att hjälpa dem, detta är ett sätt för honom att hålla sin Humanitas vid liv trots att han träffar människor mindre och mindre.
  Korståget mot katarerna fortsätter och många människor som anammat dualistiska idéer liknande Georgios egna faller offer för inkvisitionen. Många kainiter möter den slutliga döden, däribland andra som följer samma väg som Emiél och Georgios men också andra vars öden Georgios inte beklagar såsom det kainitiska kätteriets kainiter. Denna gruppering faller och även andra än kyrkan tycks vara involverade i detta. Georgis oroar sig för Emiéls säkerhet och de två söker skydd i den till synes ointagliga katharborgen Chateau de Pullaurens en tid. Georgios och Emíel lever båda på djurblod under den tiden, Emiél hanterar det bättre än Georgios. Georgios söker i stor utsträckning disciplinera sig själv. Åren går och fler kainiter faller för inkvisitionen och kyrkan. Georgios funderar på om hur han skulle klara sig där ute, skulle besten få ökad makt över honom på grund av vad hon skulle bli tvunga att göra för att försvara sig mot demiurgens, denna onda skaparguds, tjänare? Samtalen med nätverket handlar i stor utsträckning om deras efterfarenheter av inkvisitionen och möjligheter att hålla sig osynlig för inkvisitörerna. Det kommer många indikationer på att kainiter också använder kyrkan för att slå ut sina rivaler. Georgios antar att det är medlemmar av Lasombra- och Ventrueklanerna som står för detta.
  Georgios får reda på att Henry omfamnat ett barn och diskuterar Henrys val och hans känslor kring detta.

  Inkvisitionen har inte kommit till Balkan och trots sin misstro mot sina kusiner där reser Georgios till Obertus-staten som etableras efter stridigheterna mellan Vladimir Rustovich och Lord Jurgen. Under sina resor passar han på att återknyta kontakten med Symeon, Vykos och sina Obertusbröder. Han diskuterar med de nämnda kainiterna, djupstuderar revenant-familjerna (vilket också får honom att besöka de baltiska staterna) och söker efter nyheter om Aaron, Georgios förlorade skapare. I samband med Mongolernas ankomst på 1240-talet väljer Georgios att resa tillbaka till Västeuropa.

  Fernaos akademiska studier uppmuntras starkt av Georgios och han ger rekommendationer om intressant läsning och perspektiv och kan också komma att ge honom tillträde till diverse verk.

  Georgios återvänder från Balkan och delger Henry mycket av vad han fått reda på om revenanterna för att han ska kunna ta ett nyktert och välgenomtänkt beslut angående planerna för sin egen familj.
  Allt eftersom inkvisitionen pågår börjar ett flertal unga Brujah-medlemmar i Iberien att resa sig, med anklagelser om att de äldre bland annat offrar dem framför inkvisititörerna så att de själva ska kunna fly undan elden. Historier om omfattande diablerie förekommer. Dessa furorers börjar kalla sig för anarker. Deras uppror sprider sig så småningom också till Georgios kusiner på balkan.

  1247 har Georgios skaffat sig förmågan att kasta sin best på andra varelser och tankar väcks om hur han kan använda detta för att öka sin förståelsen av besten och också tukta sin egen best. Georgios och Levent kommer överens om att Levent ska vara värdkropp för Georgios best tills dess att han uppnått målet med det långvariga experimentet. Denna tid, präglad av kyrkans förföljelser och härjande unga kainiter, passar sig väl för studier. Är de unga också ute efter sådana som Georgios och Emiél? Georgios bedriver sina studier härbärgad tidvis hos sin mentor, tidvis delar av sitt nätverk och tidvis hos gruppmedlemmar. Utan sin best tappar Georgios inte längre kontrollen över sina handlingar, men känner samtidigt att han har svårt att motivera sig och ett flertal gånger lägger han sig i dvala. Det är tidvis en plåga med den ständigt bitande hungern och svårt att se meningen med det hela. Från och till kommer Levent till Georgios för att se om Georgios är beredd att ta tilbaka besten och om besten är beredd att återvända själv. Till slut lyckas Georgios triumfera över besten, efter att han i många år resonerat med den i en värdkropp där den inte fått tillstymmelse till tillfredställande. Besten vet nu till synes vem som är dess mästare. Under denna prövningstid av Georgios kommer det fram hur Fernao och hans familj behandlades, Georgios framför brevledes att han starkt beklagar vad som hände och att han inte själv har något till överens för denna distinktion mellan s.k. lågklaner och högklaner. I korrespondensen framgår det att Fernao har invigt Tenora.
  Fernaos reser till österlandet fascinerar Georgios och om Fernao vill det så skriver de mycket till varandra om upplevelserna därifrån och Georgios undrar vad Fernao anser om förmågan att resa snabbt i djurform och alla andra upplevelser som formen tillåter.

  Resonemang kring värdehöjningar under perioden
  Meditation höjs eftersom Georgios sitter mycket i egna tankar, försöker undvika att tänka allt för mycket på sina plågor och koncentrera sig på kunskapsinhämtning och stärka sin självkontroll. Han lär sig också mer om självbehärskningstekniker av sitt nätverk och sin mentor.
  Occult höjs mycket genom kontakter med Levent och också delvis genom korrespondens med folk i gruppen och andra.
  Vampire Lore stärks p.g.a. Georgios studier i hur besten fungerar och genom andra omfattande studier. Kunskaperna om revenanterna erhålls efter studier på balkan och genom korrespondens med Symeon och andra... (SL, borde inte Symeon styrka med under Downtime då Vykos väljer anarksidan?).
  Status höjs p.g.a. att det finns de som talar väl om Georgios stora offer och hans unika kunskaper
  Willlpower och Stamina höjs p.g.a. att Georgios utstår stora prövningar under sina studier, istället för att ge upp fortsätter han.


  Senast ändrad av Georgios den fre jan 06, 2012 10:02 pm, ändrad totalt 2 gånger
  avatar
  lurräven
  Rävmästare!
  Rävmästare!

  Antal inlägg : 131
  Join date : 11-03-15
  Age : 31

  Sv: Downtime 3 (1204-1310) - Georgios

  Inlägg  lurräven i tor jan 05, 2012 3:10 am

  1204-1214: Latinska motsättningar gentemot Konstantinopel är för dig kända.

  Du erhåller rapporter från dina kontakter om "kainitiska kättare" och att de några år efter Konstaninopels fall börjar jagas ner och deras hemliga kulter uppdagas. Några trådar pekar mot ett maktcentrum för rörelsen kring Venedig. Vem eller vilka som ligger bakom anfallet vet du inte. Denna information verkar inte sammanfalla med korståget mot katarerna utan verkar vara en annan konflikt.

  I övrigt så ser informationen bra ut. Med din "Vampire Lore" kan du ganska mycket om Salubris nu. Angående ett (o)levande exemplar så återkomer jag (det var flera som var inne på det va?)

  Återkommer med mera information kring er mentor och hans göromål.


  _________________
  Lurerilurira!
  avatar
  Georgios

  Antal inlägg : 17
  Join date : 11-10-04

  Sv: Downtime 3 (1204-1310) - Georgios

  Inlägg  Georgios i fre jan 06, 2012 10:03 pm

  Uppdaterad 6 januari

  Sponsored content

  Sv: Downtime 3 (1204-1310) - Georgios

  Inlägg  Sponsored content


   Aktuell tid och datum: tis dec 11, 2018 4:10 pm