foxorder

Detta är vår spelgrupp, det finns många spelgrupper men vår är bara vår!


  Downtime 4 (1310-1405) Georgios

  Dela
  avatar
  Georgios

  Antal inlägg : 17
  Join date : 11-10-04

  Downtime 4 (1310-1405) Georgios

  Inlägg  Georgios i tis feb 07, 2012 10:08 pm

  1310-talet Åren utan best och vägen mot ljusare tider

  Georgios ser Luc som en god förvaltare av ädelstenen då han befinner sig i ett mycket svagt tillstånd utan besten och låter honom förvalta den. Georgios och Fernao söker upp Emiél för att under en tid diskutera sätt att spåra bestar i allmänhet och Ma-ri i synnerhet.

  Tempelherreorden förbjuds 1312 och 1314 bränns dess stormästare, liksom många andra denna förskräckliga tid, på bål förbannandes Kung Filip och Påven. Eftersom både kungen och påven dör inom ett år väcks Georgios intresse för förbannelser, han konsulterar detta med Levent och ber honom söka mer kunskap om detta.

  Under de till stora delar passiva och mörka åren funderar Georgios på om de revolterande unga kainiterna eller inkvisitionen kan vara de vilda som jagar kainiterna i deras städer (vilka nämns i Nods bok). Diableri sägs frodas bland många av anarkerna. Har dessa två milstolpar på vägen mot Gehenna inträffat?

  Fernao hjälper Geoorgios att inte återigen falla i dvala i bestens frånvaro. Samtidigt som de söker efter bester hjälper den goda portugisen Georgios att försöka se att det finns glädjeämnen i den kainitiska existensen. Filosofen slår i djurformer följe med Fernao till möten med sådana som följer Bestens Väg. I samband med att han tagit ett försiktigt djurs kropp i besittning väcks tankar hos Georgios att gruppen som söker Janus faktiskt kan komma att bli en fara för honom och han bestämmer sig för att vara mer vaksam i relationen till det och hålla sig uppdaterad om deras göromål på andra sätt än bara direkt korrespondens med dem. Georgios stödjer jakten på Ma-ri, men berättar att sätt att försöka lokalisera besten troligen är det bästa han kan göra för att lyckas med detta. Georgios diskuterar Baalis med sitt nätverk och delar med sig av värdefull kunskap till gruppen.

  Georgios ber Levent att studera sätt att besöka andra plan, kan han berätta mer om denna Avgrund som Henry talade om? Kan han finna sätt att resa dit? Georgios diskuterar även detta med sitt nätverk.

  Georgios exponeras för rykten om att det finns kainiter i Afrika som sägs besitta förmågor relaterade till Besten som är okända här uppe. Fernao och Georgios bestämmer sig för att åka till Afrika för att besöka dessa Laibon, som de kallas, och se om dessa möten kan bära frukt. De reser tillsammans ned och talar mycket om olika vägar som kainiter kan ta i sin kamp mot Besten, Golconda och även andra saker relaterade till den kainitiska tillvaron. Det är uppenbarligen nödvändigt att ha en Best för att ens tillvaro ska vara uthärdlig som kainit, men man behöver kunna lägga band på Besten, förklarar Georgios. Georgios berättar om att det kan vara ett problem att fästa sig för mycket vid någon enskild person eller något ting, såsom han gjorde med sin skapare som nu är försvunnen och som Henry ju har gjort med sitt lärosäte. Det är något som ens fiender kan använda mot en och det smärtar oerhört mycket om det man fäst sig vid tar skada. Tiden då Fernao får dela med sig av sin kunskap till en ivrig lyssnare är en stor ljuspunkt under den mörka tiden utan Besten.

  Georgios och Fernao når Anuaa-staten (som täcker stora delar av nuvarande Östafrika). Efter en tid där lär sig Georgios somali och detta underlättar hans kontakter med mer traditionellt inriktade lokala kainiter utanför de stora handelsstäderna. Han besöker också Swahili-områdena söderut och lär sig deras språk. Efter att ha diskuterat problemet med sin försvunna best och ömsesidigt kunskapsutbyte samt diverse utförda tjänster (bl.a. bekämpande av slavjägare) får kainiterna förtroende för Georgios. Georgios lär sig att spåra bestar i sin omgivning och att låta sin kropp anta diverse djuriska aspekter. Genom deltagandet i många av dessa Akunanses riter blir Georgios än duktigare på träsmide och börjar att skapa masker inspirerade av de traditionella masker han stöter på. Georgios får reda på att Laibon inte är en speciell klan eller blodslinje, utan snarare en kollektiv beskrivning för många afrikanska vampyrer, det är inte många som väljer att kalla sig kainiter.

  Under sin tid i handelsstäderna träffar Georgios och Fernao på indiska handelsmän och börjar diskutera en eventuell senare resa dit till denna plats.  1320-talet Bestens återkomst

  Studierna i Afrika fortsätter och Georgios anseende ökar. Han lär sig tidigt på årtiondet att ta andra bestar i besittning och det är inte längre ett problem för Georgios att han saknar sin egen Best. Georgios lär sig att, likt Fernao, att sjunka ned i jorden. Georgios demonstrerar sina nyligen anskaffade krafter för Fernao vid diverse resor i närområdet. Fernao lämnar Afrika tidigare än Georgios som ämnar fortsätta sina studier något längre.

  Georgios börjar oftare att försöka brevväxla med Luc och Henry och berättar att han avhjälpt problemet med den frånvarande Besten och att han också funnit ett sätt att spåra Bestar (men bara om de är relativt nära). Georgios frågar särskilt Henry om hur det går med hans lärosäte och om han är närmare sitt mål att lokalisera sin fru och Luc om änglagruppen. Då Georgios får veta att Luc funnit ett sätt att kanske kunna spåra Ma-ri bestämmer sig han och Fernao för att påbörja resan tillbaka till Europa och sammanstråla med gruppen.  1330-talet Återkomsten

  Gruppen träffas återigen och försöker med Lucs nyfunna kraft lokalisera Ma-ri och lyckas endast få en förnimmelse att hon befinner sig avlägset österrut någonstans och vi kommer överens om att Luc regelbundet försöker se om hon närmar sig oss och varna oss i sådana fall. Georgios erbjuder sig att återigen ge Luc råd och tar tillbaka ädelstenen som han nu är fullt kapabel att förvalta igen. Georges använder sig också av sina allierade och nätverket för att från utomstående parter försöka se vad Luc och Henrys handlingar har lett till.
  Georgios deltar med sina exotiska masker på flera karnevaler och andra sammankomster och lyckas där med sina krafter lätt lokalisera vampyrer och blodstjänare och talar med en del. Han deltar på Prodigal-sammankomster, men märker att det blivit ovanligare med sådana och att många bekanta har fallit för inkvisitionen över åren.
  Georgios följer med intresse Lucs ambition att skriva ned sina tankar kring Janus och Mikaels biografi.
  Med sina nyfunna kunskaper och erfarenheter får Georgios ett högre anseende i bredare kretsar i allmänhet och bland Prodigals och Bestens följeslagare i synnerhet.


  1337 bryter ett av de krig som senare kommer att sammanfattas under den gemensamma beteckningen hundraåriga kriget ut. Georgios betraktar det hela med intresse först för att se hur Luc, Henry och deras omgivning positionerar sig nu då deras landsmän nu är i krig mot varandra.  1340-talet Krig… och pest

  Henry börjar visa sig för bredare kainitkretsar igen och efter att han dräpt en Baali på Londons gator blir han en av Mithras gunstlingar. Efter en tid blir han Sheriff över Calais. Henry tycks ha valt engelsmännens sida i konflikten trots att han är bosatt i en franskstyrd stad.

  Efter att Luc börjar dela med sig mer av skrivandet till andra gör Georgios det till en vana att diskutera dessa idéer med andra under sina resor. Georgios är särskilt intresserad av Lucs besök i Astralplanet i Ur och är intresserad av slutsatserna och vill veta mer om känslan av hur det är att resa så.

  1346 intensifieras kriget med en landinvasion av det franska fastlandet och året därefter tas Calais slutligen över av engelsmännen efter en belägring. Georgios försöker se hur maktförhållandena i staden påverkas och vilken roll Henry har haft i det hela.

  Genom sina kontakter möts Georgios av berättelser om massdöd i stora delar av Mellanöstern, men han hade inte förväntats sig att det också skulle bryta ut i Europa. 1348 gör pesten sitt stora intåg.

  Pestens härjningar bekymrar Georgios och han undersöker den på olika sätt. Han hör olika historier om vad den beror på. Det finns de som menar att det är judarna som har förgiftat brunnarna och straffar dem för det och andra menar att det är dålig luft som uppkommit till följd av himlakropparnas rörelser. Eftersom människor som verkar vara utlänningar möts av större misstänksamhet under pestens härjningar undviker Georgios att visa sig för människor under denna tid. Han försöker komma i kontakt med äldre kainiter som var med om Justinians pest på 500- och 600-talen, vad kan deras erfarenheter lära oss? Han ber Levent att försöka finna svar på vad farsoten beror på och studerar själv drabbade i djurform på avstånd (han kan ändå studera detaljer med sina förhöjda sinnen). Kombinationen av pestens härjningar, inkvisitionen och de ungas uppror gör att många kainiter fortsätter att dö eller hamna i dvala.  1350-talet Återhämtning


  Efter att Englands befolkning delvis återhämtat sig från pesten sker en ny invasion av det franska fastlandet och dessutom bestämmer sig många bönder i norra Frankrike för att göra uppror.
  Luc vill träffa diverse experter och försöker spåra ned gamla kainiter, däribland Ma-ri. Georgios följer Luc på delar av resorna (bl.a. Italien och Grekland) och utbyter tankar med Luc. Georgios stannar en tid i Grekland och anskaffar bland annat masker från den grekiska teatern.


  1360-talet Indien

  Efter Lucs Indien-besök kommer Georgios och Fernao dit. De möter en subkontinent som också till stora delar har återhämtat sig från pesten. Där exponeras de liksom i Afrika för kainiter som använder sig av andra klanbeteckningar och de möter också fientliga kainiter av okänd klan i Himalaya. Georgios och hans reskamrat befann sig där efter att de sökt kunskap om vad Saulot erfor under sina resor i Österlandet. Georgios gör mycket under sin tid i Indien. Han försöker finna några spår efter Janus och Saulots resor, lär väl känna en klanfrände till Fernao som berättar för Georgios om paradoxens väg, studerar mysticism och lär sig Hindu med mera.


  1370-talet Europa, återigen

  Georgios och Fernao kommer tillbaka till Europa och fortsätter resa tillsammans, de besöker bland annat Bestens följeslagare, vars skara Fernao så småningom går med i. Efter det förtroende Fernao och Georgios byggt upp för varandra låter han Georgios tala med hans Best.
  Georgios besöker många stora städer i Europa främst med syftet att se hur kainterna resonerar efter de senaste decenniernas omvälvande händelser och se hur många som överlevt.
  Under decenniet sammanstrålar gruppen och utbyter erfarenheter från Indien-resorna. Eventuellt har Levent med sin magi kunnat hjälpa till med översättningar.


  1380-talet Att bryta eller inte bryta blodsband

  Georgios noterar att de närmaste decennierna präglas av ett flertal uppror, särskilt i England. Under ett stort bondeuppror 1381 marscherar till exempel 100 000 människor mot London. Det är i sanning en föränderlighetens tid som kainiterna befinner sig i.

  En annan typ av uppror har länge pågått bland Georgios klansfränder på Balkan, där främst det är de yngre som bekämpar de äldre. Georgios och Fernao reser dit och tas emot som gäster av Obertus-orden och av Vykos, som tydligen valt att dräpa sin skapare och gav över till upprorsmakarna. Som ärade gäster utbyter Georgios och Fernao diskuterar de mycket med sina värdar och får lära sig en metod för att bryta blodsband som nyligen har upptäckts, det kallas för Vaulderi. I samband med att Turken får större framgångar på Balkan bestämmer sig Georgios för att lämna Balkan 1387
  .


  De följande decennierna

  Georgios och Fernao diskuterar vad de kan göra med den nyfunna kunskapen. Georgios har för avsikt att tillsammans med Levent försöka experimentera fram ett sätt att även bryta andra blodsband än kainiters. Georgios ämnar diskutera med Fernao vad de ska göra med den nyvunna kunskapen, vaulderiet. Georgios vill tillsammans med Levent försöka experimentera fram ett sätt att även bryta ghoulers blodsband. Om detta bär frukt kommer Georgios möjligen att se till att grymma kainitherrars ghouler blir av med blodsbandet för att sen se hur dessa personer agerar utan blodets inverkan.


   Aktuell tid och datum: tis dec 11, 2018 5:03 pm