foxorder

Detta är vår spelgrupp, det finns många spelgrupper men vår är bara vår!


  Georgios downtime 1786 till 1999

  Dela
  avatar
  Georgios

  Antal inlägg : 17
  Join date : 11-10-04

  Georgios downtime 1786 till 1999

  Inlägg  Georgios i tor aug 23, 2012 11:39 pm

  Efter händelserna kring Maria:s död bestämmer sig Fernao för att bygga upp sin domän återigen. Georgios stannar kvar i staden och bidar sin tid, han förstår att han komplicerat sin situation genom att ställa sig i vägen för många intressenter på jakt efter Maria. Fernao meddelar att han vill bekämpa Giovannis efter det som skedde och Valerio och Georgios diskuterar detta med den vredgade portugisen.

  Georgios fortsätter skriva pjäser, även om han inte lämnar Andalusien för att skådespela i dessa längre. En av pjäserna tar upp aspekter kring vad som hände i Seville, med köpslagningen om Maria som pågick. Strax efter händelserna i Seville verkar intresset ljumt bland Camarillans besläktade, men då de många äldre Camarillamedlemmar flyr undan terrorn i Frankrike under Roberspierre ökar de närvarandes besläktades intresse för Georgios ord och tankar igen.

  Efter att Ma-ri dödades märkte Georgios att hans egen Best, den som har varit borta sen konfrontationen utanför Seville för århundranden sedan, kom tillbaka till honom. Den verkade nu mer vilja få andrum än att försöka få kontrollen över honom, den hade hittat sin överman i Georgios. Georgios antar att Besten fått uppleva mycket som tilltalar den då den befann sig i Ma-ri:s kropp, men nu då den är tillbaka i sin ursprungskropp får den främst utlopp genom jakten och i ett fåtal strider Georgios hamnat i under perioden.

  Georgios har under åren hamnat i mycket knipa p.g.a hans bristande stridsfärdigheter, efter konfrontationen med Baali:n Ansem och Ambrogino Giovanni tar Georgios hjälp av främst Fernao, Fernaos avkommor och Henry för att lära sig mer om närstrid, beväpnad och obeväpnad.

  Georgios försöker få kontakt med Anatole, den s.k. Gehennaprofeten, vilket var den som gav Maria tillgång till översättningsnyckeln. Genom Anatole kommer han också i kontakta med Lucita och Becket. Han utbyter idéer och information med dessa då de råkas.

  Georgios upptäcker att Levent har blivit omfamnad som en Tremere. Om han lyckas nå honom, så uttrycker han sin tacksamhet för hans vänskap över åren och hans ansträngningar för att hjälpa kotteriet då de var fängslade i klostret. Han meddelar att om Levent behöver hjälp så behöver han bara söka upp Georgios.

  Fernao bestämmer sig för att ta upp striden med Giovanni. Georgio rådgör Fernao i detta och håller Valerio uppdaterad om vad som sker. Så länge Giovannis motarbetar Georgios så sprider han hemligheter om denna klan och ger stöd åt Children of Isaac. Bland annat sprids information om klan Giovannis fortsätta samarbete med den blodsjagade Ambrogino Giovanni, denna avfälling som de påstår sig ha tagit avstånd ifrån samt att han anföll furst Fernaos herrgård tillsammans med en Baali. Denna information sprids med förhoppning om att underminera avtalet mellan Camarillan och klan Giovanni.

  Fernao och Georgios kommer överens om att filosofen ska få staden Almeria i sin besittning, stöd av furst Fernao och hans avkommor. Georgios vill använda denna stad som en förlängning av Sevilles statusen som fristad, men att fokus här ska sättas på ansträngningar för att sprida och söka upplysning, särskilt om det kainitiska släktets ursprung och det kainitiska tillståndet. Bråkstakar är inte välkomna och säkerheten upprätthålls främst av Fernao och hans numera stora Ravnos-familj.Henry har också en given plats i domänen, förutsatt att han slutar som arkont. Allt eftersom Fernaos besittningar växer och växer uppmuntrar Georgios honom att finansiera utforskningar av världen, särskilt studier av vårt ursprung och om Golconda.


  1848 stötter Valerio och Isaks barn återigen på Ambrogino Giovanni, ett par av dem förgås i stridig-heterna.

  Ett par år därefter uppfattar Fernao att han dräper Ambrogino och han deklarerar att krigshandling-arna nu avslutas, om inte denna klan önskar något annat.

  Fernao lämnar Andalusien under en längre tid, sökandes kunskap om Golconda. Självfallet håller sig Georgios uppdaterad om hur denna jakt går för Fernao, samtidigt som han tänker att Fernao är långt ifrån en kandidat för Golconda, såsom Georgios ser det. Under denna tid får Georgios upp intresset för psykoterapin och börjar studera detta. Fernao återvänder sedan och försätter sig själv i dvala och hans avkommor fortsätter att frodas i Andalusien.


  Valerio fortsätter sin kamp mot klan Giovanni och han kommer tillbaka från ett besök i Egypten mycket förändrad. Georgios tar inte avstånd från Valerio trots hans förändring. Han försöker istället förstå hur en besläktad med sådan potential kunde falla så långt och försöka bespara sig själv något liknande öde. Där har han bland annat nytta av sina nyförvarade kunskaper inom psykologin. Geor-gios är dock inte delaktig i aktioner av moralisk tvivelaktighet.

  Under Fernaos frånvaro passar Georgios på att lära känna hans avkommor än mer än tidigare. Besten i Ravnos-klanen är väldigt intressant, det verkar nästan som om de är ett helt annat släkte än andra kainiter. Det blir vanligare med att lycksökare och bråkmakare försöker ta sig in i Andalusien och Georgios behöver våldsamt freda sig flera gånger.

  Georgios håller låg profil under det spanska inbördeskriget och under det andra världskriget fungerar det neutrala Spanien som en fristad för många besläktade som vill invänta krigets slut.

  Under 1960-talet vaknar Fernao upp ur sin dvala och kotteriet sammanstrålar återigen. Strax efter detta möte utvecklar Georgios förmågan att resa på det astrala planet. Han reser på detta sedd osedd in i andra domäner och betraktar de besläktade där. Han lär sig bland annat Tzimisces strids-konster genom djupstudier från det astrala planet. Med den nya teknikens möjligheter uppmuntrar Georgios Fernao att sponsra expeditioner för att utforska det kainitiska släktets ursprung och tillstånd. Eftersom Henry är en ypperlig undersökare försöker Georgios involvera även honom i detta.

  I början av 1990-talet märker Georgios att Fernao är mycket nedstämnd och försöker uppmuntra honom. För övrigt fascineras Georgios av filmtekniken som utvecklas, det är svårt att se skillnad på vad som är verklighet och specialeffekter! Internet erbjuder också många möjligheter.

  Konst som tycks föreställa kotteriet börjar dyka upp i hög utsträckning samtidigt som allt fler tunn-blodiga dyker upp i de besläktade domänerna. En Methuselah vaknar upp i Sovjetunionen och lyckas blockera detta välde. Vad bådar detta för? Flera år senare faller denna Methuselah utan att ha rört sig bortom Rysslands gränser. Georgios misstänker att Gehenna närmar sig. Frågan är vad som kommer att komma först, målet att nå Golconda eller Gehenna?

  Nyligen kontaktade en Carusola Tchithinckha Georgios. Georgios möter upp denne Malkav tillsam-mans med ett sällskap av Fernaos avkommor. Hans kotteri är på väg till Andalusien. Vad bådar detta för? [/i]   Aktuell tid och datum: tis dec 11, 2018 5:17 pm